måndag 24 augusti 2009

EURO - NU, tack!

Som så många gånger tidigare vill jag bara meddela att Sverige snarast ansluter till EMU-samarbetet och får EURO som valuta. Återigen finns det starkt stöd för detta.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv