söndag 18 januari 2009

Sastamala framtidens Finland

Efter fyra dagar i Finland är mitt samlade intryck mycket positivt. Det finns en stark framtidstro, duktiga företagare och modiga politiker i vårt östra grannland. Vi besökte skolor, företag, äldrevård och deltog i seminarier om företagsutveckling och samverkan mellan näringsliv, universitet, yrkesskolor som samtliga gav mig en stark tro på en fortsatt bra utveckling i Finland. Mötet resulterade också i nya inbjudningar till Finland, Norge, Ryssland för utvidgat samarbete och kunskapsutbyte.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv