söndag 18 januari 2009

Bra arbete lönar sig

I våra tidningar kan vi läsa om att befolkningen ger vår regering högt betyg. Det är glädjande och rättvist. Personligen börjar jag dock att fundera över varför retoriken blir så svart eller vit. De allra flesta människor jag möter är trötta på samtal som går ut på att den offentliga sektorn ska försvinna helt eller bli dubbelt så stor. De menar istället att vi ska kloka i hur vi utvecklar och använder våra gemensamma resurser och att det behövs en offentlig sektor av god kvalitet som ger stöd för alla som behöver det på ett sätt som också kan vara gynnsamt för tillväxt.

Det som eftersträvas är en mer balanserad debatt, med ett starkare mänskligt inslag om vad vi verkligen behöver utveckla för en bättre värld av imorgon. För min del tolkar jag det som att det liberala inslaget i vår nuvarande regering behöver stärkas och antalet folkpartister i kommande regeringar minst ska fördubblas.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv