tisdag 4 mars 2008

Tydlighet och kärlek

Alla är vinnare när det är känt vad som gäller. Allt för många barn och ungdomar får skäll och klagomål helt i onödan. När vuxna tror att normerna i samhället är välkända och de samma för alla gör de ett stort misstag. I skolan blir detta allt för ofta upphov till att unga få klagomål för något som de omöjligen förstår orsaken till.
Vi måste börja om, återerövra tryggheten genom att tala om vad som gäller, ompröva regel- och normverket. Med trygga vuxna som är överens om formerna, som förstår vikten av att tala om dessa frågor, kan vi få trygga elever som lyckas i allt större utsträckning. Tydlighet med kärlek som värdegrund är en nyckel till framgång.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv