lördag 26 januari 2008

Stärk demokratin - rättsstaten svajar

Klas Friberg, länskriminalchef i Västra Götaland, är jurist och han utbildade sig till polischef i början av 90-talet. Polisens 21 olika myndigheter (länen) har olika organisation. Är det ett problem? Jag tycker och tror det.

20 poliser behövs för att hålla en radiobil igång dygnet runt i ett specifikt område. Har vi ingen lösning på det, som ger bättre effektivitet? Hur ser de siffrorna ut i andra jämförbara länder?

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv