onsdag 23 januari 2008

Klimatet kan påverkas

Jag vill medverka till att vi får flera, bättre och ökad användning av förnyelsebara energikällor. Jag tror att utsläppsrätter kan vara en väg att nå vissa energieffektiviseringar. Kärnkraft är en energiform med låga utsläppsvärden. LÄS SvD Sverige klarar EU-miljömål

Folkpartiet står för en miljöpolitik som innebär att vi litar på teknikens och samhällets möjligheter att lösa svåra problem. Genom satsning på forskning vill vi ta fram ny och mer anpassad teknik för en kostnadseffektiv minskning av växthuseffekten.
Vi poängterar också individens eget ansvar och strävar på hemmaplan efter beslut som är brett demokratiskt förankrade. Men givetvis är det internationella avtal som är helt avgörande för om vi ska kunna hejda klimatförändringen. Lyckas inte all världens beslutsfattare med detta, får det oöverskådliga konsekvenser för oss alla.
Det viktigaste resultatet från ett antal studier som publicerats, är den samstämmiga bilden av att klimathotet kan avvärjas. Den pågående uppvärmningen av jorden kan hejdas!
Metoderna finns redan, så jag vågar påstå att vi har en god chans att lyckas - om vi börjar i tid.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv