fredag 27 november 2009

Svenskamerikanska Volvo blir kinesiskt

Jag tror att Volvo snart är sålt till Geely. Volvo lever vidare och kommer att utvecklas.

Volvo kommer att få ökade marknadsandelar och ägs av kineser...

Volvo personbilar har en ljus framtid.

Det är vad jag tror utifrån den infomration som är tillgänglig.

Kul att bussorder trillar in också...

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv