tisdag 3 november 2009

Obama och Reinfeldt delar klimatansvaret

Obama och Reinfeldt träffas, snart är det sanningens minut i Köpenhamn.

Folkpartiet står för en miljöpolitik som innebär att vi litar på teknikens och samhällets möjligheter att lösa svåra problem. Genom satsning på forskning vill vi ta fram ny och mer anpassad teknik för en kostnadseffektiv minskning av växthuseffekten.
Vi poängterar också individens eget ansvar och strävar på hemmaplan efter beslut som är brett demokratiskt förankrade. Men givetvis är det internationella avtal som är helt avgörande för om vi ska kunna hejda klimatförändringen. Lyckas inte all världens beslutsfattare med detta, får det oöverskådliga konsekvenser för oss alla.
Det viktigaste resultatet från ett antal studier som publicerats, är den samstämmiga bilden av att klimathotet kan avvärjas. Den pågående uppvärmningen av jorden kan hejdas!
Metoderna finns redan, så jag vågar påstå att vi har en god chans att lyckas - om vi börjar i tid.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv