måndag 30 november 2009

Kommunaliseringen är ett fiasko på alla vis

Orättvisa betyg, osakliga variationer i kursinnehållen, kraftiga avsteg från kursplaner och sjunkande tillit, respekt samt erkänsla för svensk grund- och gymnasieskola borde få alla att kritiskt granska vad som hänt efter kommunaliseringen i början av 90-talet.

Illa är mitt sammanfattande ord.

Varken elever eller lärare har på något vis fått några plusvärden genom denna förändring.

Kvaliteten på undervisning har sjunkit. Betyg sätts godtyckligt, behörigheten bland lärare (främst i friskolorna) är rekordlåg på sina håll.

Stärk rektors roll, skriv fram tydliga nationella mål och kursplaner, inför fler nationella prov som ska användas för att kontrollera kunskaper i relation till de betyg som sätts - kontinuerlig inspektion och sanktioner som leder till att upprätthålla rutiner för ökad rättssäkerhet.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv