söndag 11 oktober 2009

Arbetslöhetsförsäkring för alla

En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är en frihetsfråga.

Om det finns en ersättning vid tillfälliga perioder av arbetslöshet blir människor tryggare och vågar prova nya arbeten.
Folkpartiet vill att arbetslöshetsförsäkringen ska vara allmän och obligatorisk och inkludera alla som arbetat tillräckligt länge för att kvalificera sig till försäkringen.
Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en tillfällig inkomstförsäkring, inte en permanent försörjning. Därför tycker vi att det är rimligt att ersättningen är högre till en början, för att sedan trappas ned.
Folkpartiet anser att ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen ska, precis som idag, vara 80 procent av förlorad inkomst under de första 200 dagarna och därefter 70 procent i ytterligare 100 dagar. För arbetssökande föräldrar med barn under 18 år lämnas dock ersättning i upp till 450 dagar.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv