torsdag 28 maj 2009

Om grönområden och tillväxt

Bygg i Karstorp för ökad livskvalitet
Många har den senaste tiden uttryckt sin glädje över Skövdes vackra grönområde Karstorp.
Redan 2006 tog Folkpartiet ställning för att verksamheten vid Aspö stadsbondgård ska vara kvar.
Men vi tar också ansvar för en balanserad utveckling av Skövde som centralort i Skaraborg.
Det innebär att vi är positiva till bostadsbyggande i området.
Vi ser ingen motsättning i detta, tvärtom finns en naturlig koppling mellan att bevara Aspö stadsbondgård och att erbjuda bra boende i centrala grönområden.
Nu finns en detaljplan för hela Karstorpsområdet som motsvarar de synpunkter Folkpartiet framfört.
200 nya lägenheter i två- till åttavåningshus kommer att göra stadsdelen till ett av Skövdes finaste bostadsområden, något vi vill erbjuda nya och gamla Skövdebor.
Den blandade bebyggelse som Skövdebostäder presenterat är smakfull och innebär att Aspö även fortsättningsvis kan fungera som stadsbondgård.
Koloniområdet ska finnas kvar. Skillnaden blir att området kommer att leva upp, eftersom fler kommer att kunna använda den oas som Karstorp utgör.

Betänk detta: När hela utvecklingsplanen är genomförd - bostadsbyggande även i Södra Karstorp och ett utökat idrottsområde vid Lillegården - är fortfarande 90 procent av Karstorpsområdet orört.

Folkpartiet agerar för en fullt utbyggd Arena, för fortsatt expansion av handelsområdena på Norrmalm och Stallsiken. Det av EU prisade forsknings- och högskoleområdet Portalen visar på det riktiga i kommunens satsningar.
Trädgårdsstaden och Aspö erbjuder ett grönt hållbart boende i framtidsstaden Skövde. Folkpartiet hävdar att det enda sättet att trygga välfärd och god service för våra invånare är genom en klok och balanserad tillväxt.

1 kommentar:

Sara sa...

Så själva Karstorpssjön blir kvar hoppas jag. Och hela spåret runt omkring. Rör inte det säger jag bara, min själ har andats där under mina år i Skövde. Mycket. Ofta.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv