torsdag 19 februari 2009

Bra uttalande om IPRED

Riksdagens näringsutskott justerade i dag tisdag sitt betänkande om regeringens proposition om civilrättsliga sanktioner vid intrång i immaterialrätten. Lagförslaget baseras på ett direktiv, även kallat. IPRED, som Sverige tidigare har varit med och beslutat om i EU.
– Nu får konstnärliga skapare rimliga chanser att skydda sig mot intrång i upphovsrätten, utan att vi "kriminaliserar en hel ungdomsgeneration". Som förslaget nu ser ut har vi nått en bra balans mellan att värna upphovsmännens rättigheter och samtidigt se till skyddet för den enskildes privatliv. För oss liberaler som tar både integriteten och konstnärernas rätt på största allvar är denna avvägning central.
Det säger Karin Pilsäter (FP), ordförande för riksdagens näringsutskott och Cecilia Wikström (FP) vice ordförande i kulturutskottet. - Skrämseldebatten om effekterna av lagförslaget kan nu läggas åt sidan. Svenska domstolar har en klok och balanserad syn på både bevisfrågor och skadeståndsnivåer, och jag ser ingen anledning att anta att något annat skulle vara fallet när det gäller denna lag. För att kunna följa upp att lagstiftningen verkligen fungerar begär utskottet att utvärderingen ska återrapporteras till riksdagen, säger Karin Pilsäter.
- Nu får vi en harmonisering av lagen som innebär att svenska kulturskapare inte längre är negativt särbehandlade i förhållande till sina europeiska kollegor, säger Cecilia Wikström.
Näringsutskottets förslag kommer att debatteras och beslutas i kammaren den 25 februari.
Aktuellt med anledning av IPRED-lagen och rättegången mot Pirate Bay

18 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Avvägning?
Att ge den mulitnationella underhållningsindustrin rätt till att skicka hotbrev till medelsvensson och att göra husrannsakan - en rätt som går längre än vad polisen har! Att eliminera rättsäkerheten. Oj, jag kan upprepa argumenten emot IPRED hur länge som helst.

Det är obegripligt att du som folkpartist kan ställa dig bakom en så oliberal lag som IPRED. Men det är klart, fp är inte liberalt längre! Det är batonger och integritetkränkningar som har högsta prioritet!

Att godta IPRED - och att motivera som du gör - det är, snällt sagt, som att sälja smöret och tappa pengarna.
Frånsett att upphovsrättsindustrin tar betalt många ggr om.

Och Karin Pilsäters märkliga yttranden , så fulla av okunskap om frågan, de ska vi bara inte tala om. Oj, vad hon sjönk i anseende hos mig.

Anders sa...

Mikael. Som konstnärligt skapande ryser jag och fasar jag över detta direktiv och denna lag.

Jag fasar för den uppluckring av rättsuppfattningen detta kommer att leda till. Det förakt för politik och politiker det för med sig.

Jag håller demokratin högt. Jag vill med alla tillåtna medel försvara den, men när den gör sig själv så här illa vet jag inte vad jag ska ta mig till.

Det enda jag kan göra är att kämpa än hårdare för att få igenom vår stoppmotion om ett moratorium mot alla dessa lagar som håller på att gröpa ur vår demokrati.

Jag kan bara tillägga. jag är hellre utan all upphovsrätt - och det är ändå mitt levebröd - än att jag ska bäras av sådan lagar och direktiv som IPRED.

Connyt sa...

Tänk att jag tidigare såg mig som folkpartist... Brrr. Men det var på den tiden när ordet "liberal" hade en annan innebörd hos dom som kallade sig liberaler än den som nu är förhärskande och där du verkar vara ett bra exempel.

Konstitutionsdomstol - NU! sa...

Ja det må jag säga ... Med sådana människor som du i Folkpartiet som gladeligen vill lägga ned demokratin och införa IPRED och privatpolis, med Karin Pilsäter som inte begriper hur manipulerad hon är av upphovsrättsmaffian och med Alexander Bard som ideolog återstår bara att säga bye, bye Peoples Party.

Tor sa...

"Som förslaget nu ser ut har vi nått en bra balans mellan att värna upphovsmännens rättigheter och samtidigt se till skyddet för den enskildes privatliv."

Lagförslaget skulle bara fungera om det hade en avskräckande verkan på fildelare. I DN återges en undersökning som visar att en stor majoritet av ungdomarna inte skulle ändra sitt betéende om lagstiftningen ändras och att de skulle anlita anonymiseringstjänster. Och varje förnuftig person inser ju att det inte går att åtala en bråkdel av alla dessa. Jag kan alltså inte se annat än att IPRED har minimal effekt på fildelningen.

Samtidigt har det stor påverkan både på rättssäkerhet och personlig integritet. Internetanvändare bör kunna vara försäkrade om att de tillåts vara anonyma och om anonymiteten måste hävas på grund av brottsmisstanke ska naturligtvis inte sådana integritetskränkande uppgifter hanteras av någon annan part än polisen. Det bör vara möjligt att driva en blogg, framföra åsikter, publicera avslöjanden, skicka e-mail etc. på internet utan att riskera att ens identitet röjs.

Även om svenska domstolar har en klok och balanserad syn på skadeståndsnivåer så spelar ju inte det så stor roll eftersom rättighetsinnehavaren när denne först tar kontakt kan hota med vilka skadestånd som helst om den anklagade personen inte går med på förlikning. Och, visst går det ju att bestrida påståenden - men hur många vågar och kan göra det utan rättshjälp (inte alla hemförsäkringar täcker det) och med den ekonomiska risk det innebär?

Vilka skadeståndsnivåer rättighetsinnehavare kan tänka sig framgår ju tydligt i Pirate Bay-målet. Där gäller ju åtalet medhjälp till upphovsrättsintrång för ett fåtal verk. Vilken fildelare som helst som hade låtit datorn stå på och seeda under en längre tid skulle alltså kunna råka ut för ett liknande krav på hundra miljoner kronor - kanske ännu högre eftersom det då inte skulle röra sig om medhjälp.

Jag har hög respekt för svenska domstolar, men vad ska de göra när någon kommer med en skärmdump som påstås bevisa att fildelning av ett visst verk skett från en viss IP-adress? Hur skulle du bedöma det? Domstolens prövning fyller inget som helst syfte som jag ser det eftersom de ställs inför en omöjlig uppgift. Det går helt enkelt inte att avgöra om påståenden om fildelning stämmer eller ej.

Man brukar analysera lagars proportionalitet, effektivitet och avskräckande verkan. IPRED fungerar inte på någon punkt. Nej, politikernas logik måste varit något i stil med:
a) piratkopieringen är hemsk, vi måste göra något.
b) utlämning av abonnentuppgifter är något
c) alltså gör vi det

Mikael Wendt sa...

Tack för era inlägg. Vilka konkreta fel innehåller förslaget rent lagtextmässigt enligt er?
Jag respekterar självklart era synpunkter, förstår att vi inte har gemensamma sådana, men det jag kan läsa mig till är att det i huvudsak handlar mest om tyckanden byggda på rykten, farhå-gor och tidigare mindre bra tillämpning i länder som har liknande lagar sedan tidigare.

Tankar om att IPRED skulle beröva vår personliga integritet tycker jag är rent nonsens. IPRED:s enda syfte är att det material som är upphovsrättsskyddat och lyder under lagar som innebär att de inte får spridas utan ersättning till upphovsägarna ska följas.

Jag har efterfrågat konkreta exempel på var det går att läsa att det skulle ligga något annat bakom, men så här långt har INGEN kunnat komma upp med en enda sådan mening från den lagtext som det hela avser. Och det är svårt att prata om handboll när det gäller fotboll (blanda äpplen och päron….)

Att pågående överträdelser av gällande lagar skulle rättfärdiga fortsatta överträdelser ställer jag inte upp på. Det handlar inte om nya generationer eller ny teknik. Inte heller handlar det om liberalism, integritet eller övervakning enligt mig, Vad det handlar om är att upphovsmän som väljer att använda sig av aktuell lagstiftning för att skydda sina verk och även få betalt enligt lagstadgade normer ställs mot intressen som är rent (eller läs lika) egoistiska hos dem som idag är flitiga användare av tillgänglig teknik och anser sig stå över andras rättigheter och gemensamma lagar. För mig har upphovsrätten alltid självklar rätt att bestämma villkoren för spridning av det man skapar/uppfinner.

Om konsumenten inte vill betala så är det som det alltid varit enkelt. Låt bli att ta del av upp-hovsmännens verk/produkter etc.

Vänligen Mikael Wendt

Anonym sa...

"Jag har efterfrågat konkreta exempel på var det går att läsa att det skulle ligga något annat bakom, men så här långt har INGEN kunnat komma upp med en enda sådan mening från den lagtext som det hela avser."

Behövs det? Det är ju bara Polisen som ska vara Polis i en rättsstat.

(skulle skriva i "likvaing" för att verifiera att jag är en människa. :p)

Bo sa...

Vad jag förstår så betyder nu liberal att vara för avlyssning, övervakning och sänkt rättssäkerhet för att komma åt viss typ av brottslighet.
Jag kallade mig tidigare liberal, men det var innan ordet fick denna innebörd.

Förvillande likt fascism...

Mikael Wendt sa...

Bo, din generalisering är stark. Varifrån får du underlaget för ditt påstående. Är det inte liberalt att tillämpa gällande lagstiftning? När blev det tillåtet att råna upphovsmännen i världen? Lite nyans skulle inte skada.

Liberalism beskrivet så som jag och svenska idéhistoriker, samt Folkpartiet tolkar den.
Respekten för den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt.

Målet för folkpartiets politiska förslag är att var och en av oss ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Vi tror på människors förnuft och samvete.

För liberaler är målet att öka människors makt över sina liv. De klassiska liberala reformerna, som rösträtten, folkskolan, rättsstaten, näringsfriheten och folkpensionen, kan alla ses i det perspektivet. Politik ska skapa förutsättningar, inte hinder.

Det innebär att vi som är liberaler tex:
– avvisar rasism, fördomar, diktatur
– värnar människors rätt att välja livsstil, tex att leva med partner av samma kön
– värnar friheten att vi som medborgare själva ska kunna välja t ex skola, läkare, dagis - det är inte kollektivet som ska välja åt oss.

En viktig beståndsdel i den liberala ideologin är också kunskapstro. Det innebär att vi liberaler
t ex:
– ser att vägen till ett jämlikt samhälle går via utbildning och kunskap till alla.


Det finns en klar skillnad mellan kunskap och evidencebaserade fakta gentemot tyckande på populistisk grund.

Vänligen Mikael Wendt

Bo sa...

"Bo, din generalisering är stark. Varifrån får du underlaget för ditt påstående."

Jag får underlaget från den politik som de partier som kallar sig liberala driver. Folkpartiet inte gått så långt som centerpartiet och officiellt sagt att demokratin står ivägen för att fatta beslut, men någon skillnad skall det väl finnas.

Connyt sa...

Ett senario:

Ett vitmakt-band spelar in en singel och lägger ut den på TPB.

Man åker runt på stan och laddar ner sin egen låt via TPB genom de hundratals öppna trådlösa nätverk som finns i stan. Man dokumenterar detta intrång med skärmdumpar som man tar till domstolen.

Sedan skickar man kravbrev till innehavarna av de öppna nätverken.

Tror du alla kommer att neka betalning och dra det till domstol?

Hur kul är det att få ett brev från någon våldsam höger-extremist med betalningskrav?

Är det rimligt att detta ens ska KUNNA ske i en rättsstat?

Ser du något i mitt senario som är orealistiskt - i så fall vad?

Marcus sa...

Menar du på fullaste allvar att Sverige som enda land i världen där en sådan lag genomförs, kommer att få balanserade effekter av lagen?

Överallt så har liknande möjligheter för upphovsrättsindustrin lett till katastrofer för privatpersoner som inte haft ekonomiska muskler nog att försvara sig.

Övertyga mig gärna om motsatsen, ge mig ett exempel, bara ett enda.

Det är smått absurt naivt att tro att vi är så förbannat bra att inte vi kommer få liknande problem.

Det finns en princip här, en som enligt mig hör till liberalismens kärnvärden: Hellre att tio skyldiga frias, än att en oskyldig fälls. Det handlar om rättssäkerhet och tilliten att vara säker på att inte bli oskyldigt dömd och straffad. Det gäller kriminalrätt, men också civilrätt där andra sidan är mycket starkare.

Råder något tvivel, så titta på de summor målsägarna framfört som skadeståndskrav i pirate bay-rättegången. Den rättegången gäller nu medhjälp till tillgängliggörande, man påstår inte ens att killarna skulle laddat upp eller ner själva -- eller ens haft händerna på upphovsrättsskyddat material.

Barockt.

Tor sa...

Ok, låt oss bena upp det:

Hur stor effekt på fildelning tror du att det är rimligt att förvänta sig mot bakgrund av undersökningen som presenteras i DN? (den är, för tydlighets skull, i sig inte nödvändigtvis ett argument för att släppa fildelning fri, men den visar ju på de praktiska svårigheterna med att stoppa den)

Om en domstol får in en skärmdump som påstås visa ett upphovsrättsintrång, hur ska den då kunna avgöra om det stämmer och att ett intrång verkligen skett? Om den inte har några möjligheter att avfärda påståendet, varför alls ha en domstolsprövning då? Du undvek att svara på det faktum att rättighetsinnehavare kan dra till med vilka skadeståndsbelopp de vill när de först kontaktar någon. Hur ska den som anklagas och tex. har ett öppet trådlöst nätverk (eller på annat sätt vidarebefordrar andra människors internettrafik) kunna bevisa sin oskuld?

Eftersom varje verk vanligtvis kostar ganska litet (om vi talar om film/musik), varför skulle rättighetsinnehavaren lägga ned tid och pengar bara på att informera fildelare och försöka få dem att sluta? Det skulle ju vara en förlustaffär. Varför skulle inte rättighetsinnehavare försöka få ut så mycket de kan och också försöka få till stånd en avskräckande effekt precis som i andra länder? (detta vore ju i och för sig inte något större problem om bara prövningen av saken var rättssäker).

Vad är din egen bedömning av IPREDs proportionalitet, effektivitet och avskräckande effekt?

Anonym sa...

Mikael!
"När blev det tillåtet att råna upphovsmännen i världen?"

Och du talar om nyans? När blev en miljardindustris särintressen viktigare än vår rättssäkerhet?

Jag kan inte riktigt bestämma mig för om du är köpt, ond eller bara obegripligt lättlurad. Du och en liten klick vid makten fullständigt vägrar att lyssna på folket och väljer att lägga vårt land platt för underhållningsindustrin. Alla invändningar är trams, för här i Sverige skall det bli så bra, så bra...

Mikael Wendt sa...

Hej, igen på er alla!
Att pågående överträdelser av gällande lagar skulle rättfärdiga fortsatta överträdelser ställer jag inte upp på. Det handlar inte om nya generationer eller ny teknik. Inte heller handlar det om liberalism, integritet eller övervakning enligt mig, Vad det handlar om är att upphovsmän som väljer att använda sig av aktuell lagstiftning för att skydda sina verk och även få betalt enligt lagstadgade normer ställs mot intressen som är rent (eller läs lika) egoistiska hos dem som idag är flitiga användare av tillgänglig teknik och anser sig stå över andras rättigheter och gemensamma lagar. För mig har upphovsrätten alltid självklar rätt att bestämma villkoren för spridning av det man skapar/uppfinner.

Om konsumenten inte vill betala så är det som det alltid varit enkelt. Låt bli att ta del av upp-hovsmännens verk/produkter etc.

Vänligen Mikael Wendt

Tor sa...

"Om konsumenten inte vill betala så är det som det alltid varit enkelt. Låt bli att ta del av upphovsmännens verk/produkter etc."

Och om man som jag betalar för sig men tycker det är viktigt att laglydiga internetanvändare kan garantera sin integritet och anonymitet på internet.

Du svarade förresten inte på någon av mina frågor. Du har inte ens förklarat varför du tror att IPRED skulle vara effektivt.

Bo sa...

"För mig har upphovsrätten alltid självklar rätt att bestämma villkoren för spridning av det man skapar/uppfinner."

Japp, så till den milda grad att vi sänker rättssäkerheten för att komma tillrätta med problemet.

För min del så tar jag avstånd från sådant beteende. Liberalerna i svensk regering tycker det är ok.

Nog för att jag är liberal, men inte så liberal så att jag ger upp liberala värden för upphovsrättsbrott.

Att IPRED1 inte direkt är övervakning kan jag hålla med om. Det finns dock en stark koppling dessemellan, och det är de som kallar sig liberaler i Sveriges regering.

Michael Gajditza sa...

Vad är det som får dig och Pilsäter bland andra att tro att all den makt ni sätter i händerna på industrin inte kommer att utnyttjas?

Om du ger någon en pistol, ökar eller minskar risken att han skjuter någon tror du?

Eftersom du frågat så får du här konkret veta vad jag tycker är fel i lagtexten. Av utrymmesskäl begränsar jag mig till tre exempel.

För det första

54§ När ersättningens storlek ska bestämmas ska hänsyn särskilt tas till

1 ersättning för utebliven vinst. Visa mig en korrekt beräkningsformel för detta!

3 skada på verkets anseende. Visa mig en korrekt beräkningsformel för detta!

4 ideell skada. Visa mig en korrekt beräkningsformel för detta!

För det andra

Jag saknar en tydlig definition av vad som egentligen menas med försök eller förberedelse till intrång?

För det tredje:

"På yrkande av käranden får domstolen, i mål om intrång, ålägga den som har gjort eller medverkat till intrånget att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet."

Inte visste jag att folkpartiet hade ett återinförande av skampålen på agendan inför valet -06......

Det här är alltså vad du och Pilsäter kallar en bra balans mellan att värna upphovsmännens rättigheter och samtidigt se till skyddet för den enskildes privatliv?

Det räcker inte med skadeståndet utan lite förnedring på egen bekostnad är ju alltid trevligt......

Hur har du ens mage att kalla dig liberal när du ställer dig bakom ett sådant förslag som kan användas mot vilken 15-åring som helst?

Eller för den skull yngre ändå om tankarna på sänkt straffmyndighetsålder får fäste.

Hur menar du att ett offentliggörande på sätt lagen säger utgör ett skydd för den enskildes privatliv?

Sveriges riksdag kommer uppenbarligen senare idag att ge storindustrin i Hollywood rätt att med lagens stöd, i Sverige, förnedra svenska medborgare för ett brott som straffrättsligt inte behöver betyda mer än böter.

Liberalt? Ja, det får läsaren bilda sig en egen uppfattning om!

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv