tisdag 22 februari 2011

Stöd för folk eller egen ficka

NU visar det sig tydligt vilka förtroendevalda som ger stöd för varje människas rätt till frihet, och mänskliga rättigheter och demokrati gentemot dem som först tänker på den egna fickan och främst ser till att hålla sig väl med de som kontrollerar oljemarknader trots att det sker på diktatorers villkor och förtryck av olika slag.
Att ta avstånd för Gadaffi och hans son är självklart.
För att vara tydlig vill jag här skriva att det är ynkligt om inte vi kan ta lite igen osäkerhet för att visa vårt stöd i solidaritet för människas rätt till frihet, och mänskliga rättigheter och demokrati.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv