onsdag 28 april 2010

Några reaktioner på dagens rödgröna utspel

Folkpartiet grundar våra förslag på kunskap och en tro på människans egen förmåga att lösa problem.
Vi behöver energi till industrier där hundratusentals arbetar varje dag. Samtidigt ställer vi krav på energieffektiviseringar, skärpta utsläppsnivåer och hållbara lösningar.

Vi behöver en politik som underlättar för företagande i Sverige och samtidigt uppmuntrar till klimatsmart agerande. Inte hinder för företagande och bidrag som skapar beroende i dagens kända energislag. Fler jobb - inte färre jobb.
Folkpartiet prioriterar forskning – vi har inte råd att gissa i dessa viktiga frågor.
Seved Monke ställer en bra fråga på sin blogg idag. Här en annan bra blogg i ämnet liksom Lennart Gabrielssons analys om ekonomin i landets kommuner...

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv