fredag 23 april 2010

Finansen ropar på stöd

Jag är uppriktigt besviken på företag som i goda tider ställer upp på marknadsekonomin och en sund konkurrens, men så fort det blir bekymmer ropar på hjälp från det allmänna!

Det luktar illa och är inte acceptabelt.

Senaste tiden har vi sett hur banker, bilföretag och nu senast flygindustrin bildar kö hos regeringarna för att tulla på VÅRA skattepengar.

Jag säger nej till en politik som ger efter för månadsprognosdrivna företag.


Jordbruksstöd och pressstöd är andra delar som verkligen behöver ses över...


Positivt är att ISAF nu har 47 länder i sina led.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv