onsdag 17 februari 2010

Tydlighet och resultat

Nu kommer det så många samstämmiga signaler som gör att varje svensk som vill fortsätta vara trovärdig måste överge den svartmålningslinje som Östros och andra ledande S-politiker försöker etablera.

Det framstår allt klarare att det inte bara vore olyckligt, utan också allt mer osannolikt, med ett annat regeringsalternativ än Alliansen efter höstens val.
Försiktighet och mod att ställa om i tid gör att vi går starkare ur den finansiella krisen än de flesta andra länder.

Huspriserna fortsätter att stiga. Jobblinjen ska vidmakthållas. Reformutrymmet ser bättre ut än prognostiserat

Samtliga måste ställa upp och kräva fortsatt öppenhet i det offentliga Sverige - hejda Sverigedemokraterna.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv