torsdag 31 december 2009

Vi har bara ett Sverige

Folkpartiet står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.Vi blundar inte för problemen som finns och att de måste lösas.Vi tror på människors förnuft och samvete. Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar – inte bestämma hur vi ska leva våra liv.
Var och en av oss ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv.
Vi vet att goda kunskaper och bra villkor för våra företag är grunden för att vi ska lyckas.Därför utvecklar vi skolan för elevernas bästa och tar fram stimulansåtgärder för entreprenörer som är beredda att ta steget ut i den globala konkurrensen för din och min framtid.När alla, utifrån sin förmåga, bidrar med arbete skapas det ekonomiska överskott som vi behöver för en bra och gemensamt finansierad vård, skola och omsorg.

Tyvärr finns det politiska partier som Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna. De försöker skrämmas och lura dig att det var bättre förr.De påstår att de flesta av dagens problem beror på att vi skulle vara för många i vårt land och skyller det på för hög invandring. Två helt felaktiga påståenden!

Historiens värsta härskare har använt sig av samma taktik; skräm befolkning, skyll det på oskyldiga och locka med falska, skönmålande bilder av hur det var förr. Vi vet att lögner och politik av detta slag kostat miljontals oskyldiga människor livet under 1900-talet.

Du och jag vet bättre – vi kommer inte att låta dessa missnöjespolitiker förstöra framtiden för våra barn och barnbarn. Vi står upp för varje människas okränkbara rättigheter.
Med en röst på Folkpartiet bidrar du till ett vänligare samhälle, där alla möts med respekt och värme. Det är det bästa för dig, din familj och dina vänner.
Vi har bara ett Sverige och det formas av dig och mig.Här gäller samma regler och lagar för alla.Det spelar ingen roll om du är gammal eller ung, man eller kvinna, infödd eller inflyttad – det finns alltid plats för dig.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv