lördag 14 november 2009

Nomineringsmöte för Skaraborgs Folkpartister

Lilian Kindbom, ordförande för nomineringskommittén berättar om arbetet fram till idag. Återstår att se hur väl det framtagna förslaget bemöts? Spännande!

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv