måndag 13 juli 2009

Måndag 13 juli

Utrikesminister Carl Bildt har ett mycket viktigt möte idag för frihandelns utveckling globalt. Lycka till!

Spotify uppmärksammas och är ett exempel på bra fildelning med schyssta villkor för alla inblandade.

Prognosmakarna härjar för fullt i sommartorkan inom media. Nu ska allt bli sämre igen. Vad de glömmer bort är att det var längesedan det fanns liknande möjligheter att utveckla nya ideer och starta nya verksamheter. Det bästa ligger framför oss säger jag och har lika stort fog för det som de som säger tvärtom. Allt handlar om inställning och val av hur vi ser på framtiden. Offer eller aktör.

18 kommentarer:

Nathaniel sa...

Ett snabbt ordmärkande: Hur får du Spotify till att vara "fildelning"? Spotify är envägskommunikation, precis som radio och TV. Det är ingen som helst "delning" av vare sig filer eller något annat inblandat.

Jag håller helt med om att det är en fantastisk tjänst som förtjänar att lyftas fram, men det vore kanske bra om vi lyfter fram det för vad det faktiskt är, inte något annat.

Mikael Wendt sa...

Spotify är fildelning. Däremot är det inte sjöröveri eller piratdelning dvs det är inte filövertagande utan rättighet till detsamma. Vi börjar närma oss vad hela debatten handlar om. Vem äger, vem får använda, vilka är villkoren, balanserade eller...

Att sprida rättsskyddat material utan medgivande är en kränkning av FN:s mänskliga rättigheter.
ESK-konventionstexten innehåller bl.a.

Artikel 15
1. Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att
a) delta i kulturlivet,
b) ta del av vetenskapliga framsteg och deras tillämpning,
c) åtnjuta det skydd för ideella och materiella intressen som härrör från vetenskaplig, litterär och konstnärlig framställning som han eller hon är upphovsman till.
2. Konventionsstaternas åtgärder för att till fullo trygga denna rätt skall innefatta de nödvändiga åtgärderna för att bibehålla, utveckla och sprida vetenskap och kultur.
3. Konventionsstaterna åtar sig att respektera den frihet som är nödvändig för vetenskaplig forskning och skapande verksamhet.
4. Konventionsstaterna erkänner de fördelar som följer av att det internationella samarbetet och de internationella förbindelserna på vetenskapens och kulturens områden uppmuntras och utvecklas.

Artikel 5
1. Ingen bestämmelse i denna konvention får tolkas som att den innebär rätt för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt sådan verksamhet eller utföra sådana handlingar som syftar till att tillintetgöra någon av de rättigheter och friheter som inskrivits i konventionen eller till att begränsa dem i större utsträckning än konventionen tillåter.
2. Inga begränsningar eller inskränkningar skall medges i fråga om grundläggande mänskliga rättigheter som erkänns eller gäller i ett land med stöd i lag eller annan författning, överenskommelse eller sedvänja av den anledningen att konventionen inte erkänner dessa rättigheter eller att den erkänner dem i mindre utsträckning.

Det finns tveklöst, däremot, en tydlig skiljelinje mellan laglig fildelning, för att främja samhällets kulturella liv och ta del av vetenskapens förmåner, och olaglig fildelning av upphovsrättsskyddat material, som sprids utan upphovsmannens uttryckliga samtycke och som inte erkänner och respekterar dennes lagliga rättsskydd, integritet och försörjningsförutsättningar.

Att leva i den frihet som söks av individer och folk är en stor utmaning mot människans själsliga utveckling och mot nationers moraliska vitalitet. Upphovsrätten är en angelägenhet som rymmer både stora kulturella och ekonomiska värden. Den fick sitt genombrott under slutet av 1800-talet och grundar sig på naturrätten. Tydligast kanske den naturrättsligt präglade tanken fanns uttryckt hos revolutionsmannen de Bouffler, som framhöll att den intellektuella äganderätten var den mest oantastliga, den mest heliga, den mest legitima och den mest personliga av alla egendomsrätter. Han sammanfattade: "Människans värdefullaste och sannaste egendom är hennes tanke".

Nathaniel sa...

@Mikael

"Spotify är fildelning."

Så Rix webbradio är också fildelning? SVT Play är fildelning? Är min blogg också fildelning? Vad är egentligen din definition av fildelning?

"Vi börjar närma oss vad hela debatten handlar om. Vem äger, vem får använda, vilka är villkoren, balanserade eller..."

Ja, men fortfarande är debatten skevt lutad åt vilka rättigheter ska de multinationella bolagen ha (nej, det handlar faktiskt sällan om artisternas rättigheter), och vilka skyldigheter ska kunderna och konsumenterna ha.

"Att sprida rättsskyddat material utan medgivande är en kränkning av FN:s mänskliga rättigheter."

Ok, men då vill jag vidhålla att det är en "mänsklig rättighet" att ta del av kultur oavsett tillvägagångssätt ("a) delta i kulturlivet,") samt att nyttja och utveckla teknik och mediciner utan att bli stämd för det ("b) ta del av vetenskapliga framsteg och deras tillämpning,").

Nu ville jag faktiskt inte inleda en stor diskussion om upphovsrätt igen, utan bara påpeka att Spotify inte är en fildelningstjänst. Inte enligt någon definition av termen är det det. Det var allt jag ville påpeka.

Annika Beijbom sa...

Hej Mikael, vad bra att du tar upp Spotify som ett exempel på streamad musik där artisterna faktiskt får en del av kakan. I Almedalen lyste Spotify i många debatter tyvärr med sin frånvaro, det talade om fildelning och sedan när Spotify kom upp så var alla rörande överens om att betalmetoder bör skapas även för film, video osv. Många hälsningar Annika Beijbom

Spotify regerar, sa...

Spotify är en lysande tjänst, mycket smart. Det är dock absolut inte fildelning. Jag har läst en del på denna blog och du påstår ju idogt att du kan och förstår Internet. Sedan att du i inlägg efter inlägg bevisar motsatsen är ju mest pinsamt. För dig.
Du är uppenbarlige4n så okunnig som jag hela tiden misstänkt. Tråkigt.

Det är tråkigt att så okunniga personer som du sysslar med politik.

Spotify regerar, sa...

För övrigt längar jag till när din generation politiker har gått i pension och inte längre har någon makt. Då kansek vi äntligen kan få lite fason på denna frågeställning.

Mikael Wendt sa...

"Spotify regerar" - Tack för dina kommentarer. Dina uttalanden om vem som besitter kunskap eller inte är mest skrattretande, du vet ju ingenting om min kunskap på det eller något annat område. Det enda du kan ana är att vi har olika definitioner på vad som är fildelning eller inte.
Ha ha, tack för ett gott skratt. Trevlig sommar!

Nathaniel sa...

@Mikael

Tycker du inte att ordet 'delning' i fildelning borde syfta på att datat går att skicka åt båda hållen? Du tycker "Spotify regerar" är skrattretande, men du har fortfarande inte förklarat hur du rättfärdigar en tolkning av "fildelning" som tycks vara helt unik i sammanhanget.

Kort sagt, om Spotify kan anses vara fildelning, då är även TV och radio fildelning. Är TV och radio fildelning? Inte? Nähä, men då är faktiskt inte Spotify det heller.

Mikael Wendt sa...

Nathaniel, vad är det du tar del av när du ser på TV eller lyssnar på radion? Filer eller hur? Du delar det med alla andra som ser/lyssnar på samma fil. Men ar du att det blir delning först när man gjort flera kopior? I så fall är ju fildelnig per automatik piratkopiering. Eller?

Nathaniel sa...

Fildelning är inte "per automatik piratkopiering", eftersom det är valet av material som konstituerar upphovsrättsintrånget, inte metoden som används för att dela materialet. T.ex. har jag rätt att göra kopior av en CD-skiva jag köpt, och dela denna med min familj eller nära vänner. Att skicka CC-licensierat material blir inte olagligt bara för att jag gör det via The Pirate Bay, precis som det inte blir lagligt att sända lokal-TV om du inte anförskaffat materialet på laglig väg. Förstår du skillnaden, eller måste jag förklara ännu tydligare?

TV och radio är heller inte fildelning, eftersom det är streaming. Jag får ingen fil, jag får ren data. Datat kodas av och spelas upp i realtid, dvs. inte överhuvudtaget som att spara ner en fil på hårddisken för att titta på den senare. Detta är vad Spotify gör, de sänder en bitström till mottagarklienten som omedelbart spelar upp datat i form av ljud. Inga filer lagras på hårddisken överhuvudtaget, till skillnad från t.ex. surfning där allt du tittar på sparas som cache-filer på din dator.

Allvarligt, Mikael. Du bör inte kalla andra människor skrattretande när du visar sådan oerhörd brist på kunskap om den digitala världen själv.

Mikael Wendt sa...

Nathaniel
Allt det du skriver kan jag på mina fem fingrar. Det kan du vara fullständigt säker på!

Mitt resonemang med dig handlar om ett mer filosofiskt, rättsligt perspektiv. Lagen handlar nämligen om det - inte om teknik.
Immaterialrätt är också det - rättighet för något som inte är fysiskt. Är du med på det?
Vänligen Mikael Wendt

Nathaniel sa...

@Mikael

"Lagen handlar nämligen om det - inte om teknik.
Immaterialrätt är också det - rättighet för något som inte är fysiskt. Är du med på det?
"

Ja, jag är absolut med på det, men det är ju just tekniken som har ställt till problemen vi ser med de förlegade immaterialrättslagarna idag. Det är ju just tekniken som har utvecklats medan lagarna stått still.

"Allt det du skriver kan jag på mina fem fingrar. Det kan du vara fullständigt säker på!"

Ok, men hur kommer det sig då att du låter mer som Ted "Tubes" Stevens än någon annan? Spotify är fortfarande inte fildelning, vare sig rent tekniskt eller i immaterialrättslig mening, så hur kan du skriva rätt ut att det är det och sen påstå att du har koll?

Folk som jag litar på vad politiker säger längre, vi går efter vad de gör, hur de agerar och vilken politik de driver. Det du påstår går helt enkelt inte ihop med vad du visat dig tycka och tänka tidigare.

Jag upprepar min frågeställning från tidigare:
Kan du förklara hur Spotify är fildelning, vare sig du menar rättsligt eller tekniskt, när envägskommunikation som radio och TV inte på något sätt är någon form av fildelning? Kan du förklara varför du förknippar fildelning med piratkopiering, trots att du själv påstår att du mycket väl vet att det är skillnad på immaterialrätt och teknik? Fildelning är en teknik, det har inget som helst med upphovsrättsintrång att göra.

Du påstår att du har koll, men svamlar och vimlar så att ingen ens riktigt vet vad det är du tror dig ha koll på.

Mikael Wendt sa...

Nathaniel,
ditt senaste svar tydliggör en skillnad.
Jag anser att fildelning som sker utan rättsligt stöd och utan reglering av ersättningar till upphovsmän är kriminell.

Det bygger på min åsikt om vad som är rätt eller fel, det har stöd i nuvarande svensk lagstiftning och jag tycker att det är riktigt.

Om du har en annan åsikt så respekterar jag den, men min åsikt har stöd i vår lagstiftning och det är vad majoriteten av folket i vårt land ställer upp bakom. Oavsett ålder.

Du har tidigare sagt att du vill att upphovsmän ska få ersättning för sina verk och du inte tycker att enskilda ska straffas för fildelning som saknar kommersiellt värde.

I dessa två frågor är vi i så fall helt överens.

Varför kan vi inte föra en diskussion om förslag på nya bra sätt att lösa detta istället för att hamna i det som ditt första anförande i denna tråd börjar med Ett snabbt ordmärkande: Hur får du Spotify till att vara "fildelning"?
Vänligen Wendt

Nathaniel sa...

@Mikael

"Jag anser att fildelning som sker utan rättsligt stöd och utan reglering av ersättningar till upphovsmän är kriminell. [etc.]"

Mikael, diskussionen vi är i just nu liknar en där vi båda är överrens om att bananer smakar gott, men inte kan enas om huruvida bananer är de där avlånga, gula sakerna eller de runda, små och röda. Så som jag tolkar dina kommentarer så är du av den fasta övertygelsen att de små, runda, röda bananerna är jätte-jättegoda. Det tycker jag också, men jag vill hellre kalla dem vid dess riktiga namn, och fokusera på vilken smak bananerna har.

Nog om frukt.

Jag vet precis vart du står angående immaterialrätt. Det vet alla som läser din blogg. Vad vi inte vet är vad exakt du tänker tillämpa immaterialrätten , eftersom det är högst tveksamt om du kan skilja en teknik från en annan. Fildelning är inte olagligt, någonsin under några omständigheter. Fildelning är byte av filer. Det är valet av information i filerna som konstituerar det eventuella lagbrottet, inte metoden att skicka filerna i sig.

Det är detta jag önskar ett tydligt svar på om du verkligen förstår eller inte. Det känns som att du hakat upp dig på "fildelning" som buzzword, utan att inneha minsta kunskap om vad termen överhuvudtaget syftar på.

"Du har tidigare sagt att du vill att upphovsmän ska få ersättning för sina verk och du inte tycker att enskilda ska straffas för fildelning som saknar kommersiellt värde."

Jag vill att upphovsmän och artister ska få ersättning, ja, men också att det är deras egna ansvar att se till att erbjuda tjänster och produkter som folk är villiga att betala för. Att påpeka det ena utan att nämna det andra är lika intellektuellt som att tycka att "det ska vara fred". Ja, det är klart, men om de som ska stifta fred med varandra inte är intresserade av att göra det, hur vill vi gå till väga?

Tekniken är knytpunkten i det hela. Där det är lagligt att bränna en CD-skiva åt medlemmar i min familj, kan jag bli stämd på hundratusentals kronor om jag istället skickar samma filer över internet. Det är inte immaterialrätten som skiljer de båda fallen åt, det är tekniken.

Vill vi även införa samma utveckling som i USA, där lobbyn driver igenom krav på personregistrering och fingeravtryck när någon som köpt en CD-skiva vill sälja den begagnat? Vems rättigheter vill vi skydda mest?

Mikael, vi kanske håller med om vissa saker, men min åsikt är att du är populistisk och oseriös i den här debatten. Du är inte intresserad av en egentlig lösning, du vill bara krångla igenom fler lagar och ersättningskrav till upphovsmän utan att ta tag i själva kärnan i problemet. Det är intrycket jag får av dig, och den är helt oberoende av min egen åsikt gentemot immaterialrätt och fildelningstekniker.

Spotify regerar, sa...

Mikael: "Det enda du kan ana är att vi har olika definitioner på vad som är fildelning eller inte."

Just i den här meningen visar du vilken okunnig människa du är. Det går inte att ha olika definitioner på vad fildelning är. Din "definition" är helt enkelt felaktig. Hur gärna du än vill att den inte ska vara det. Nathaniel har helt rätt i sina beskrivningar dock.

Och jo, jag vet en hel del om dina kunskaper, eller snarare, din brist på kunskaper. Jag har nämligen följt din blogg längre och där bevisar du gång på gång att du inte vet någonting om det du pratar om.

Men det är ju inget problem, din generation politiker förvinner snart och tills dess lär vi inte rösta på dig eller FP uppenbarligen.

Mikael Wendt sa...

"Spotify regerar"
Kunskap är förståelse utifrån fakta - inte spekulationer.
När du talar om vad osm är rätt och fel avslöjar du din bristande insikt om vad som är kunskap.

Den som anser sig fullärd är inte lärd - bara färdig....

Det är fel att ha rätt att att ha fel är rätt. Bevisbart genom att granska bemötandet av hela världshistoriens innovatörer, upptäcksresande och utvecklare.

Bra att du tänker rösta, synd att du gör det utifrån dina förutfattade meningar om sakförhållanden och intryck av personer istället för att kritiskt granska fakta från flera håll och sedan bilda dig en uppfattning.

Ha en bra sommar!
Wendt

Nathaniel sa...

@Mikael

Du är mycket duktig på att skriva fluff och låta som en riktig politiker, men jag måste påpeka att du är fullständigt urusel på att bemöta konkreta argument.

Du har fortfarande inte gett någon av oss en ordentlig förklaring av vad du anser termen "fildelning" betyder. Istället har du blandat in piratkopiering, immaterialrätt, upphovsmäns rättigheter att få betalt osv osv. Fildelning är en term som explicit handlar om flyttande av digital data mellan två parter. Det har inget med politik eller lag att göra överhuvudtaget.

Du påstår att Spotify är fildelning, vilket är demonstrativt felaktigt. Istället för att rätta din egna felaktiga beskrivning så börjar du tjafsa om helt irrelevanta saker.

Hur vore det om du istället för att befästa vår uppfattning om dig som en typisk teknik-analfabetisk politiker med "holier than thou"-attityd började behandla dina kommentatorer med värdighet och ödmjukhet istället?

DU påstod att Spotify är fildelning, VI påpekar att du har fel, samt att du uppenbarligen inte vet vad termen "fildening" betyder, och nu är det DIN tur att visa oss varför vi ska lita på dig och Folkpartiet i frågor du ständigt bevisar ingen av er alls förstår.

Skippa det politiska och populistiska skitsnacket, håll dig till saken bara. Tack.

Spotify regerar, sa...

"Kunskap är förståelse utifrån fakta - inte spekulationer.
När du talar om vad osm är rätt och fel avslöjar du din bristande insikt om vad som är kunskap."

Och vad är det du visar då? Jag kan säga att bilar alltid är blåa, det är inte sant bara för att jag säger det. Du kan säga att Spotify är fildelning, det blir inte heller sant bara för att du säger det. Jag vet att jag har fel angående blåa bilar. Jag hoppas att du vet att du har fel angående Spotify. Enligt dig själv kan du ju tekniken på dina fem fingrar. Synd bara att du aldrig visar det. (Mest synd om dig som förlorar mer trovärdighet för varje inlägg du gör)

"Bra att du tänker rösta, synd att du gör det utifrån dina förutfattade meningar om sakförhållanden och intryck av personer istället för att kritiskt granska fakta från flera håll och sedan bilda dig en uppfattning."

Kritiskt granska fakta säger du. När jag gjorde det senast såg jag att sittande regering infört FRA och IPRED och mer och mer avskaffat möjligheter till personlig integritet. Det är sorgliga fakta och det är det jag baserar mitt röstande på.
Jag vet också att S är precis lika usla i dessa frågor, kanske till och med värre (och de är ännu sämre i de flesta andra frågor). Eftersom jag tycker kommunister är ungefär lika bra kolsupare som nazister så kan jag inte rösta på V. Miljöpartiet kan i praktiken ingenting och någonting. Pirataprtiet säger då någon. Nja, säger jag, jag gillar inte enfrågepartier, men snart finns det ju bara dem kvar och hellre PP än S, V och MP. Så fort de borgeliga skärper sig kommer de få min röst igen. Dock inte FP, det beror till stor del på dig, du är för okunnig och arrogant för att vara politiker och du får FP att framstå som ett hemskt parti. Grattis. Dock kanske du är inspirerad av din partiledare, vad vet jag. Det är möjligt att du tycker att min kritiska granskning är för dålig, den är dock betydligt mer utförlig än de flesta andra svenska röstberättigande medborgares diton.

Och som N nu sagt har du inte gett någon av oss ett värdigt svar. Är det för att du inte har något eller är det för att du är för feg för att erkänna att du har fel.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv