måndag 8 juni 2009

Reflektion över EU och framtiden

Folkpartiet är nu dubbelt så stora i Skövde .....

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv