fredag 19 september 2008

Integrationsförstärkning

Nu tar alliansen ytterligare steg mot ett bättre fungerande samhälle för alla.

12 kommentarer:

C Baines sa...

Givetvis skall vi se våra invandrare som en resurs och tillgång.

Men vi måste också se när det inte fungerar, i det stora och i det lilla.

Är du man till det?

Nej till rasism, ja till realism!

Erik sa...

Hej Mikael tror du svenska folket verkligen vill se sig själv gå mot att bli en minoritet i SITT egna land?

Mikael Wendt sa...

C Baines, jag är med dig och jag, jag är man till det du efterfrågar.
Erik, vårt land Sverige befolkades ursprungligen av folk som invandrade hit. Exempelvis min släkt och flertalet av dem som jag känner. Personer som liksom jag är svenskar. Jag förväntar mig att alla som som lever i Sverige vill bidra till en positiv utveckling av vårt land. Jag tror på personligt ansvar, tydliga förväntningar men också hjälp till den som behöver.
Vänliga hälsningar
Mikael Wendt

Erik sa...

Hej Mikael kan du svara på min fråga tack sluta slingra dig!
Tycker du inte vi skall ta hänsyn till folkopinionen som inte vill ha massinvandring från kulturer som i många fall har värderingar tvärtemot våra egna???

Mikael Wendt sa...

Erik, folkopinionen vill ha ordning och reda i landet. Samma lagar och regler för alla. Bra fungerande skolor och sjukvård. Frihet att etablera sig varhelst man själv vill bo. Det vill folket i vårt land.

Det finns inga opinionsmätningar som visar på ett majoritetsstöd för att vi inte ska ta emot invandrare.
Jag vet att det finns grupper i vårt samhälle som har åsikten att vi inte ska ta emot fler invandrare. Men det är inte den breda folkopinionens åsikt, inte heller min.

Som sagt tidigare: Jag tror på personligt ansvar, tydliga förväntningar men också hjälp till den som behöver.
Sverige är ett land som har haft invandring och utvandring av betydande omfattning under de senaste 150 åren.
Värderingarna som gäller i ett land är ett resultat av utvecklingen och utbildningen bland de människor som lever i landet.
Samma lagar och regler gäller för alla som lever sitt liv här.

Erik sa...

Det du säger är ju inte sant. Runt hälften av svenska folket har gång efter annan i opinionsundersökningar sagt klart nej till den EXTREMA massinvandring ni politiker trycker på oss.
Den snabbast växande religionen eller i Sverige idag är islam som runt 80 % av befolkningen direkt ogillar. Tycker du på fullaste allvar att detta är ett bra samhälle som ni bygger upp så anser jag dig vara bakom flötet.
Hur många ställen i världen kan du räkna upp där islam samexisterar fredligt med andra religioner/kulturer???
Indonesien, Thailand, Filippinerna, Exjugoslavien, Sudan, Libanon osv osv är exempel på länder med gigantiska interna problem. Är det sån fragmentisering du vill se i Sverige? Vet du vilka krafter ni LEKER med????

Mikael Wendt sa...

Erik, jag undrar vad du är så rädd för? Vilka undersökningar hänvisar du till?
Jag är inte glad över hur det ser ut i Sverige idag.
Som jag sagt föut och upprepar envist. I vårt land kan alla folkslag leva under förutsättning att: Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla för alla.
Regler och lagar ska följas.

Erik sa...

Ok får börja med att rätta mig själv en aning..
Enligt undersökningar från SOM-institutet är runt hälften av de tillfrågade negativt inställda till mottagande av fler s.k flyktingar (vi vet ju att enbart runt 5% är bonafida dito)

Man kan även i undersökningarna utläsa att hälften av svenskarna är direkt negativt inställda till islam och enbart runt 7% positivt inställda (som man frågar får man troligen svar.)

Om du tycker att detta är bra fundament att bygga ett fungerande samhälle på så förstår jag inte hur du tänker. Exemplen på länder där konflikterna är gigantiska mellan islam och övriga intressegrupper har jag redan gett dig otaliga exempel på

Jag förstår heller inte hur du och andra politiker tolkar ordet demokrati som ju betyder folkvilja i denna frågan. ÄR det inte ganska uppenbart att en så viktig fråga för Sverige borde avgöras av folket och inte av översittande politiker och media?

Hoppas du om 20 år är nöjd med vad ni idag kokar ihop! Tror inte så många nadra SVENSKAR kommer vara det!

Joacim sa...

erik: Det skulle vara intressant om du kan länka till de SOM-undersökningar du hänvisar till. Jag har sökt på hemsidan men kan inte finna någon riksomfattande undersökning i ämnet.
Det närmaste jag kommit är en undersökning gjord i Skåne där tillfrågade som svarat enligt det du uppger är de som röstat på SD, vilket långt ifrån är en majoritet i Sverige.
Men som sagt, det skulle vara intressant om du kan hänvisa via en länk till de undersökningar du grundar din uppfattning på.

Erik sa...

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_423703.svd


Beklagar, jag hittar heller inte undersökningar om detta på SOM-institutets hemsida som verkar vara en snårskog. Återkommer om jag kan länka till nåt mer.

Erik sa...

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_331870.svd

Här är ytterligare en länk om inställningarna till världsreligionerna. MIN personliga åsikt är att islam diskvalificerar sig från att räknas som religion pga sin intolerans och nedlåtenhet gentemot övriga religioner. Islam ligger mer i gränslandet totalitär politisk åskådning.

Joacim sa...

erik: Det är intressant att du i ditt ställningstagande hänvisar till nyhetsuppslag där rubriken är "Ökad tolerans mot invandrare"!
Undersökningarna du åberopar har du inte läst utan vilar endast på en journalists vinkling, intressant.
Att många i landet är negativa till Islam är inte konstigt efter de terrordåd där Islamistiska anhängare utpekats som aktiva.
Att därifrån göra bedömningen att alla som utövar religionen är terrorister tyder endast på en stor okunnighet och dålig utbildning i människokännande.

Det fantastiska i att ha en human och liberal inställning till andra människor och religioner är att man kan utvecklas som människa.
Att vi sedan ska ha en tydlighet i våra lagar och att vi ska eftersträva att människor som kommer hit följer de lagar vi har är för mig en självklarhet.
Jag håller helt med Mikael i hans åsikt om invandringen!

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv