tisdag 18 mars 2008

Hemska tanke- bistra verklighet

Ännu en familjetragedi. Två barn dödades i Arboga under måndagskvällen. Vi är alla förlorare när något som detta händer. Ofattbart!
I Thailand har en ung kvinna mördats av en småbarnspappa enligt vad som hittills framkommit.
Vad är det som gör att detta händer? Enskilda öden, otrygghet, dåliga livschanser?
Vilka värderingar har vi och delar vi? Skolan kan inte vara värdeneutral, utan måste i allt tydligare utsträckning ta ställning för humanistiska och demokratiska värderingar så som de uttrycks i FN:s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter. Och detta måste sedan genomsyra alla beslut vi fattar och det stöd vi är beredda att ge våra medmänniskor.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv