fredag 4 juni 2010

Eleverna förlorare om förslaget genomförs

Idag skriver jag följande tillsammans med Sara wennerholm och Ulla-Britt Hagström i Skaraborgspressen:

Folkpartiets skolpolitik sätter eleverna i centrum och skapar möjligheter för varje person att växa, forma sina egna liv och förverkliga sina drömmar.
Inget barn ska behöva lämna skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna.

Det finns de som tror att lärarnas arbetssituation och kvaliteten på undervisningen förbättras om antalet lektioner per lärare i veckan ökas – utan att några av de arbetsuppgifter som idag ingår i lärarens totala arbetstid lyfts bort!
Det finns också de som tror att lärarjobbets villkor förbättras och att även eleverna vinner på att lärare arbetar mer på de tider då eleverna inte är i skolan – sommar- och vinterlov.
Ett antal skolchefer skrev om detta i olika debattartiklar under våren, i de centrala förhandlingarna mellan lärarfacken och SKL (Sveriges kommuner och landsting) togs frågan om lärares arbets- och undervisningstid upp.
För att tydliggöra allvaret i hur totalt feltänkt allt är i dessa förslag och resonemang lämnade Folkpartiet förhandlingsbordet på central nivå. Frågan ströks därefter helt och det nu gällande nationella avtalet kunde undertecknas.

Så läser vi till vår fasa att frågan drivs vidare på lokal nivå i Skövde. Folkpartiet ställer sig inte bakom den förändring som föreslås i Skövde – hela idén vilar på ett totalt feltänk.

Lärarens huvuduppgift är undervisning och de arbetsuppgifter som hör till den – till exempel lektionsplanering, förberedelse, uppföljning och utvärdering av elevernas resultat.
En allt för stor andel av Sveriges duktiga lärare funderar idag på att lämna yrket på grund av en orimlig arbetsbelastning – då kommer det ett lokalt förslag som konkret innebär en dramatisk ökning av arbetsbelastningen på varje enskild lärare. Det betyder i sig mindre tid till föreberedelse, uppföljning, individualisering och utvärdering.
Kan någon verkligen tro att det bidrar till bättre undervisning, studieresultat och ökar rekryteringen bland duktiga studenter till läraryrket?

Nej, det är ett totalt feltänk att tro att vi får en bättre skola genom att den enskilda lärarens undervisningstid ökas. Det leder enbart till en kortsiktig kvantitetshöjning och sänker istället kvalitet, status och attraktivitet i yrket.

Till sist – det är vår övertygelse att de verkliga förlorarna blir eleverna i skolan som kommer att få sämre undervisning om förslaget genomförs.

För Folkpartiet i Skövde:
Sara Wennerholm, ledamot i skolnämnden
Ulla-Britt Hagström, fullmäktigeledamot
Mikael Wendt, kommunalrådskandidat


Andra inlägg i frågan: Karolina Hilding (kommunalråd Uppsala), Lennart Gabrielsson (Kom.råd Sollentuna, vice ordf i SKL och ordf för FP:s kommunalpolitiska råd) , Rasmus, Kristina Palmgren, Runo Johansson och Runo igen.


12 kommentarer:

Bernt Andersson sa...

Bra tänkt och bra skrivet!

Mikael Wendt sa...

Tack, Bernt!
Det är viktigt att inte tiga still när teoretiker försöker begripa skolans förutsättningar.

Unknown sa...

Helt riktigt Mikael!
Bra att ni lyfta detta och att ni är tydliga i konsekvenserna med förslaget. Hoppas nu att man lyssna på er!

Frida Bergström sa...

Det var en fröjd att läsa tidningen i morse. Tack Mikael!

Mikael Wendt sa...

Dominic, tack för din support. Här är ett område där du har en tuff match att gå med övriga politiker i ditt eget val av politiskt parti.
Mikael

Mikael Wendt sa...

Frida!
Tack för dina uppmuntrande ord.
Ha en skön helg,
Mikael

Anonym sa...

Klart lärarna skall ha reglerad arbetstid som alla andra.
Flertalet går hem efter sista lektionen, sen påstår de att de jobbar hemma! Visst gör de det men inte varje dag.
Näe...reglera tiden, vi lever på 2010-talet och inte förra sekelskiftet!

Mikael Wendt sa...

Anonym, för din kunskap!
Lärarna har reglerad arbetstid, som innnebär att kvällsmöten med föräldrar, klassresa med eleverna och allt annat görs utan övertidsersättning.
Kunskap är bra innan man utalar sig!
mvh
Mikael Wendt

Anonym sa...

Trams och åter trams av Mikael Wendt! Tycker jag hört detta i oändlighet. Reglera arbetstiden som SKL vill och ägna eleven mer tid. Ge lärarna ett modernt avtal som är förenligt med övriga arbetsavtal. Varför skall lärarna ha betalt vinterlov, påsklov, sommarlov, höstlov och vara lediga mellan 20 dec-9 jan med FULL LÖN!
Vilken annan yrkesgrupp har det?
--------------------------------

Dagens läraravtal har sina rötter i en annan tid. Sverige behöver ett modernt arbetstidsavtal som ger rektorerna större möjlighet att disponera lärarnas tid med utgångspunkt från elevernas behov av stöd och undervisning. Det skriver 198 skolchefer i en debattartikel i Dagens Nyheter.
-----------------------------
Varför är lärarnas arbetstidsavtal en sådan helig ko för berörda fackliga organisationer att det blir högljudd stämning så fort någon ifrågasätter det?
.................................
Lärarna måste ägna mer tid åt eleverna än vad de gör i dag. Det anser stadsrevisionen som granskat tio högstadieskolor i Stockholm.
...........................

Anonym sa...

Utdrag Flumskolan à la Jan Björklund

Människor som tycks se på barn som en blandning av ondsinta monster och programmerbara robotar är just nu i färd med att stöpa om den svenska skolan. Målet påstås vara mer omfattande och mätbara kunskaper (och i slutändan höga betyg) men ingen frågar till vad nytta. I skolminister Jan Björklunds retorik har skolan förvandlats till ett slutet system där kopplingen till världen utanför försvunnit. Att Björklund dessutom är i det närmaste fixerad vid begreppet ”tydlig” gör inte saken bättre. Om man vill göra något så komplext som skolans uppgift tydlig försvinner nämligen lätt det mesta utöver just mätbar faktainlärning. Men kunskap är något annat och mycket mer än att kunna rabbla fakta. Kunskap är att kunna skapa mening av fakta. Kunskap är det som vi förstått och tagit till oss och kan använda och fixeringen vid mätbarhet riskerar att leda oss fel.
------------------------
När jag för något år sedan frågade Jan Björklund vilken pedagogisk forskning han stödjer sin skolpolitik på så kunde han, trots att jag ställde om frågan på tre olika sätt, ändå inte nämna namnet på en enda pedagogikforskare (för den som inte tror mig har jag intervjun bandad). Det är alltså i denna fundamentala brist på kunskaper och underlag som babblet om ”kunskapsskolan” utformas; men, än värre, också i en avsaknad av inlevelseförmåga. På frågan vad man ska göra åt att så många elever tycker det är tråkigt att gå i skolan fick jag det skrämmande svaret att det är ”naturligt” och inget att göra åt.


I stället för att satsa på och utveckla sådan pedagogik som visat sig stimulera barns egen motivation och skapa sammanhang och mening i skolans undervisning gör man nu tvärtom. Det är kontraproduktivt på alla punkter (att den som trivs och har roligt också lär sig bättre är väl belagt) och inget annat än flum. Dessutom är det grymt.

Skolan är visserligen en förberedelse för livet utanför och efter skolan men också en värld i sig, där barn och unga tillbringar väldigt mycket tid. Att inte satsa på att göra denna tid så lustfylld och meningsfull som möjligt är något mycket värre än flum, det är barnplågeri.

Fortsätter vi på den nu inslagna vägen riskerar vi att få en skola totalt urvattnad på sammanhang, lustfylldhet och mening – och i slutändan på verkligt lärande.

Anonym sa...

Björklund FP!
Mannen utan akademiska meriter ger sig ut på korståg i utbildningens namn.
Väldigt ironiskt om man frågar mig:) Det är ju patetiskt att:

1. Man kan få skolministerposten utan egna akademiska meriter

2. Märkligt att inte svenska folket kräver att en minister ska ha relevant utbildning och erfarenhet för sin post.

/ Approbatur

Anonym sa...

Citerar Mikael Wendt.
"En allt för stor andel av Sveriges duktiga lärare funderar idag på att lämna yrket på grund av en orimlig arbetsbelastning"
--------------------
Fel slutsats.
Lärare med rätt kompetens finns det
alltid plats för och rotation och nya arbetsuppgifter stimulerar.
Dessa lärare klarar sig alldeles utmärkt.

Lärare däremot som åkt snålskjuts på ålderdomligt avtal och rider på att de är "behöriga" med meriter som är av "annu dasumal" får gärna lämna skeppet. Uppgraderar man ej sin utbildning och tror den är statisk bär det utför!

Den nykläckta (nyexaminerade läraren) hade fått sin första tjänstgöring. Hon kom med nya fräscha idéer. Svaret hon fick
var ej så uppmuntrande.
- På denna skola har vi ALLTID gjort så, sa den ålderstigna läraren som inte ville ha någon förändring!
---------------------------
Folkpartiet vill återinföra det gamla betygssystemet. (förra sekelskiftet)
Björklund tror att en 10-åring får bättre kunskap om han eller hon betygssätts.

Björklund (FP skolministern) saknar pedagogisk som akademisk examen tror att detta är lösningen
på dagens skola.

Ja, skall man skratta eller gråta?

/ 1-5 eller IG - A?

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv