tisdag 2 mars 2010

Lärare måste klara sitt uppdrag

Vi lever i en märklig tid. Det absoluta flertalet av lärarna i vårt land gör ett bra jobb.

De som inte gör det kan tyvärr fortsätta ett helt yrkesliv utan att det leder till några personliga konsekvenser för läraren mer än möjligtvis mindre bra löneutveckling.

Det är märkligt att vi tillåter att lärare, som har ett av samhällets viktigaste uppdrag, förstöra utbildningen för hundratals elever när de borde få allvarlig varning och sedan avskedas på grund av arbetsvägran alternativt oförmåga att utföra uppdraget.

Skriftliga omdömen har äntligen införts från första klass, men när det nu visar sig att alltför många lärare inte kan skilja på kunskap och personliga karaktärsdrag så är det inte lärarna som får en välbehövlig varning!

Nej, då riktas kritik mot att vi infört krav på information till elever och föräldrar om kunskapsutvecklingen. Ofattbart!!!! Har Skolverket kompetens för sin uppgift???

Det är dags att tala klarspråk. Lärare som inte förstår, vill eller kan utföra sitt uppdrag som helhet ska avskedas så snabbt det bara är möjligt, att låta dem vara kvar är en samhällelig björntjänst och personlig katastrof för varje elev de möter.

Lagrådet dömer ut förslaget till ny skollag skriver media. Sanningen är att lagrådet är positivt till att samla skolvärldens alla olika skol- och verksamhetsformer och huvudmän i en lag - vilket nu sker för första gången. Kritiken är i huvudsak av redaktionell karaktär och kan justeras utan att själva innehållets avsikter ska ändras för där finns det ingen kritik!

Jan Björklund kämpar i motvind mot etablissemanget med stöd från allmänheten. Det ska vara ordning och reda i skolan, det tycker de allra flesta utom ett fåtal skolforskare som själva är långt ifrån ansvar och vardag för enskilda elevers kunskapsutveckling.

Varje barn har rätt till stöd för att klara kunskapsmålen i svensk skola. Därför har de också rätt till kontinuerlig information. Betyg från årskurs ett är självklart i de flesta länder i vår omgivning - det har även barn i svensk skola rätt till.

Som sagt - flertalet lärare gör ett bra jobb, men yrkets status kommer aldrig att höjas om inte Skolverket, lärarutbildningarna och rektorer tillsammans med lärarfacken hjälper till att skärpa kraven på yrkesutövandet.

Skola har vi för ALLTID i första hand för elevernas skull och det får ALDRIG äventyras av lärarnas anställningstrygghet.

Så här skriver kommunalrådet Roger Haddad i Västerås.

2 kommentarer:

Sven Tycker sa...

Ja, du har rätt i att de flesta lärare gör ett underbart jobb. Men Skolverkets kritik mot de "betyg" som ges på Lågstadiet visar bara vilket feltänkt detta är. Det är en återvändsgränd som bara visar på historia istället för att peka framåt. Och det är just framåt man måste se i den åldern. Föräldrar och barn ska från Förskolan och framåt genom Lågstadium och Mellanstadium regelbundet få muntliga återkopplingar från läraren. Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra. Varför fungerar det inte som önskat. Vad kan göras både i skolan och hemma för att det ska fungera bättre. Vad gör vi nu för att gå vidare. "Betyg" är bara ett papper som har betydelse historiskt men leder inte framåt. Folkpartiet under Major Jan "skoltalibanen" Björklund har växlat in på ett stickspår och kommer ingen vart.

Mikael Wendt sa...

Sven, tack för din kommentar.
Däremot så leder stickspåret helt rätt - särskilt för elever med behov av särskligt stöd.
Att återkoppla som du beskirver är en god tanke som tyvärr inte fungerar alls i praktiken.
Det vet varje elev som fått börja årskurs sju utan att ha klarat nationella prov i sv, en eller ma i årskurs 5.
Med tydligare utvärderingar hade de kunnat få och kräva rätt stöd i tid - ingen enda skolelev i världshistorien har blivit hjälpt av attityden "det kommer nog att ordna sig".
mvh Mikael Wendt

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv