tisdag 23 december 2008

FRA-lagen blir bra

Jag vill inte ha ett övervakningssamhälle. Men som politiker har vi både att hantera den verklighet som omger oss just nu samt att agera för framtida förändringar. Många är engagerade. Kritik strömmar in från alla håll. FRA-lagen reglerar hur det är just nu - kampen om förändringar pågår ständigt. Här en mycket krisitsk artikel i dagens SvD. Här en mer nyanserad kritisk artikel.

En intressant upplysning i sammanhanget är detta pressmeddelande från Mikael Odenberg, fd försvarsminister, som är den som la fram propositionen ursprungligen ger lite perspektiv på det hela: - Med den nya lagen får FRA möjlighet att fortsätta sin signalspaning mot utlandet oavsett med vilken teknik signalerna överförs. Samtidigt stärks skyddet för den personliga integriteten genom att en tidigare oreglerad verksamhet nu lagregleras. - Den nya lagen handlar inte om övervakning eller om att läsa medborgarnas epost. Däremot får FRA nu med automatiska sökbegrepp en möjlighet att scanna den trafik som går över våra gränser i syfte att hitta, filtrera ut, dechiffrera och tolka den rännil av information som kan kartlägga yttre hot mot svenska medborgare och svenska intressen. - Beslutet är inte ett hafsverk och beredningen har inte varit kuppartad. Propositionen var grundad på två offentliga utredningar och en departementspromemoria – alla vederbörligen remissbehandlade. Remissinstanser med särskilt intresse för integritetsaspekter – t ex JO, JK och Amnesty – var i huvudsak positiva. Därefter fann Lagrådet avvägningen mellan underättelseintresse och integritetshänsyn godtagbar. - Integritetsskyddet har därtill stärkts i flera steg. I arbetet med lagrådsremissen gjorde jag 12 olika förbättringar. Efter lagrådets yttrande tillfördes ytterligare nio förändringar i syfte att förstärka integritetsskyddet. Och slutligen gjorde försvarsutskottet redan för ett år sedan ytterligare fem tillägg. Nu har ytterligare sådana mekanismer tillförts. Debatten lär fortätta...

15 kommentarer:

Anonym sa...

Du menar alltå att du inte vill ha ett övervakningssamhälle men som politiker så medverkar du ändå frivilligt till att skapa ett sådant. Varför? För att du är naiv nog att tro att Sverige som första land i världen skulle kunna åstadkomma någonting annorlunda med sin totalövervakning än alla andra diktaturer i världen lyckats med?

Anonym sa...

Jag förstår inte. Varför behöver Sverige en aggressivare övervakningsapparat än några andra demokratier, inklusive USA, har idag?

Och vad säger att den inte kommer missbrukas? I alla andra länder har det missbrukats (inklusive USA, Storbrittanien och Tyskland).

Om du ni anser att detta är den rätta ståndpunkten måste du försöka motivera det bättre!

Anonym sa...

Hej,
jag känner inte till din politiska verksamhet, så jag ska inte dra några förhastade verksamheter om den. Men ditt inlägg gör mig mycket betänksam. Vad är det du försvarar här? I vad mån går det ihop med liberalism? Tycker du inte att SvD-artikeln åtminstone påkallar någon form av besinning bland de som aktivt eller passivt hjälpt till att försätta oss i det läget att FRA-lagen nu ska börja gälla? Är du inte orolig att du en dag när du ser tillbaka på din politiska verksamhet ska behöva ställa dig frågan: Varför drog jag inte i bromsen när jag kunde?
- Anno

Sami sa...

Och du kallar dig liberal! Fy fan...

Anonym sa...

Bra analys. Camilla Lindberg, Fredrick Federley och Annie Johansson har gjort ett bra jobb har jag tyckt hela tiden.

Det har varit rörigt men tack vare att de kämpat och varit konstruktiva blir det nu en bra lag med rättssäkerhet, balans osv.

Artikeln i Svd verkar vara skriven av 4 gubbar med enorm förföljelsemani.

Röstade på Federley och känner mig nöjd med att han har levererat. Klart vi ska ha signalspaning men den ska vara rättsäker och avgränsad och det är min uppfattning att den nu blir det.

- Liberal, för det är jag

Nathaniel sa...

Ok, jag tänker inte överdriva något här, det har det varit tillräckligt av de senaste månaderna. Ärligt talat är jag lite trött på motståndarsidan också, som målar upp de absolut värsta skräckscenariona och ignorera gråzonerna.

Problemet är detta:
De där skräckscenariona jag nämnde, de riskerar fortfarande att inträffa. Jag inser mycket väl att FRA inte kommer sitta och medvetet avlyssna icke misstänka svenskar bara för att se vad de har att säga. Det allvarliga är att politiker som du ser det som att det är fritt fram att ge FRA ens möjligheten att kunna göra det. Ja, FRA ska lyssna efter terrorister, organiserad brottslighet, ekobrott och smuggling, och det är allt hedervärt och bra. Vi måste absolut anstränga oss mer för att komma tillrätta med grov brottslighet av alla dess slag. Det vi inte ska göra, är offra allt det vi har ansvar att skydda, för att kunna skydda det.

FRA kommer avlyssna hela det svenska folkets kommunikation. Vad de gör med det är närmast irrelevant, det viktiga är att FRA kommer avlyssna hela jävla landet efter nyår! Det finns faktiskt inget bättre sätt att uttrycka det. Ändamålet är hedervärt, och majoriteten av de FRA-anställda som kommer jobba med detta är säkert också de hederliga, men faktum kvarstår: FRA kommer avlyssna var och varenda svensk som, omedvetet, skickar data till utlandet när de googlar på vilket gödsel som innehåller mest nitrat.

Jag förstår dig, Mikael, och alla de som tycker FRA-lagen är bra. Jag tycker ändamålet med lagen är jättebra. Anledningen till att jag ändå är emot lagen är för att jag är mer tekniskt insatt än de flesta, och för att jag anser att vi inte kan skydda integriteten genom att offra den.

Så, om vi kan stoppa någon från att smuggla människor, finansiera terrorism eller fuska med pengar så är det jättebra. Applåder och grattis. Jag önskar bara att vi inte gjorde det på bekostnad av varje svensk medborgares garanterade, absoluta och teknikneutrala rätt till brevhemlighet. Ja, du hörde rätt. Brevhemlighet ska gälla oavsett vem som är brevbäraren, Posten eller din ISP, och staten ska inte ha rätt att avlyssna, läsa, scanna eller på något annat sätt behandla innehållet i dina brev utan att du är uttryckligen misstänkt för något av de brott FRA-lagen är tänkt att förhindra.

Jag skäms över att ha politiker i mitt land som inte tror på denna form av teknikneutralitet, och många andra med. Piratpartiet är inte det bästa valet, inte på långa vägar, men det är det enda valet för de som tycker detta är viktigare än om jag får några kronor mer eller mindre av a-kassan ifall jag förlorar jobbet.

Mikael Wendt sa...

Tack för alla kommentarer.

Sedan jag skrev om detta senast har jag samtalat med personer som arbetar och har arbetat med signalspaning för svenska ändamål. Jag är lugn. Jag anser att vi behöver signalspaning och den ska bedrivas teknikneutralt. Det är det som sker nu när vi får en lag som reglerar detta tidigare mer oreglerade område.

När det sedan gäller integritet så är det ett begrepp som vi måste säkerställa en gemensam betydelse av för att kunna föra en sansad debatt. Jag delar denna uppfattning om vad som är personlig integritet:

Själva ordet integritet betyder hel, hel i moralisk bemärkelse, icke-korrupt. Det måste väl vara dessa mänskliga kvaliteter som skyddas av grundlagen? Djupast sett är det rätten att stå fri från hot och påtryckningar som grundlagens okränkbara mänskliga rättigheter skyddar. Det är de politiska rättigheterna, skyddet till liv, hälsa, personlig frihet, yttranderätt, rösträtt, föreningsfrihet, pressfrihet, allt det som skyddar mig från varje form av påtvingad underkastelse.

Blir det då inte paradoxalt om människor förlitar sig på staten som den ultimata garanten för deras personliga integritet? Om integriteten kan hotas av en lag om signalspaning, vad gör vi då, gott folk, med mobilerna, bankomatkorten, personnumren och bredbandet? Det finns mängder av omständigheter där staten träder in för att skydda landet, ekonomin och medborgarna mot hot, brott och sönderfall. Den kontrollen är berättigad tills motsatsen är bevisad. Vi får godta det.

Ur ett tal i riksdagen av Helena Riviere (m).

Nathaniel sa...

Sedan jag skrev om detta senast har jag samtalat med personer som arbetar och har arbetat med signalspaning för svenska ändamål. Jag är lugn.

Jag ber om ursäkt om du tycker jag är dryg, men i sammanhanget är det där en ganska korkad kommentar. Precis som i IPRED-frågan verkar du lägga mycket tillit till de som står att direkt tjäna på att lagen införs, och ingen tillit till de som har minst lika mycket erfarenhet och förståelse, men som är motståndare till lagen utan att själv tjäna på att lagen inte införs. FRAs skyldighet är att tjäna och försvara landet, och enligt de själva måste de naturligtvis ha så mycket information som det bara går att få tag på, för att göra ett bra jobb. De skivbolagslobbyister som försäkrar politiker att IPRED-lagen inte kommer missbrukas kommer självklart påpeka att utan just denna lag så kommer hela kulturindustrin att kollapsa fullständigt, precis som den skulle gjort för 30 år sedan när Disco-musiken dödade dansbanden.

Det känns bara som att du, gång på gång, skryter om hur mycket du litar på de som står att vinna på att övertyga dig, samtidigt som du öppet dissar alla de som förgäves kämpar för att förhindra dig att göra ett misstag å deras vägnar. Vi som kämpar mot FRA-lagen har ingenting att vinna på att lagen skrotas. Tvärtom så kommer vi garanterat gå miste om de fördelar som lagen otvivelaktigen för med sig.

Du har all rätt att tycka som du tycker, men du måste inse själv hur det låter när du skriver saker som kommentaren ovan?

Mikael Wendt sa...

Nathaniel, jag förstår inte vad du menar att jag dissar alla som är kritiska. Det är elakt sagt. Det är inte överensstämmande med verkligheten, att jag inte håller med har ingenting med att göra om hur noga jag lyssnar och anstärnger mig för att förstå olika infallsvinklar.

Jag lyssnar på "båda parter" och drar sedan mina egna slutsatser efter kritisk granskning och de värderingar som jag har.

Det är väl så du gör också, eller hur?

Att vi landar olika betyder ju inte att jag eller du skulle vara klokare eller ha mer eller mindre rätt. Vi landar bara olika beroende på vad vi värderar och hur. Vad jag gör i detta inlägg är bara att jag är ärlig och delger att jag efter att ha lyssnat med än fler personer så känner jag mig mer övertygad i min hållning till denna fråga.

Nathaniel sa...

Vi talar naturligtvis båda utefter de slutsatser vi själva dragit, men även om jag försöker hålla mig så objektiv som det bara går har jag svårt att se något annat än att du, konsekvent och genomgående, väljer att lyssna mer på den drivande sidan än den opponerande. Som sagt, jag ber om ursäkt om det jag skrev lät elakt, men det var riktat mer åt själva ordvalet än ditt inlägg eller din person.

Jag kanske har föreställningen att du, i egenskap av politiker, ska stå på folkets sida och vara än mer kritisk mot de som vill få dig att göra saker mot folket än du verkar vara. Jag säger inte att min uppfattning är den korrekta, men jag tror väldigt många delar den.

Som sagt, dina lugnande ord till trots, så får jag ingenstans känslan av att du tar motståndet på allvar, och istället väljer att lita på de du själv anser vara auktoriteter även om de kanske inte är det. Case in point, när du refererar till de som jobbat inom signalspaning så avfärdar du alla de inom motståndet som också har erfarenhet, såväl teknisk som politisk och militär, och väljer att enbart lita på de som i nuläget står att tjäna på att den aktuella lagen införs.

Jag inser att jag är allt annat än objektiv, och att jag vill "vinna" över dig till vår "sida" lika mycket som förespråkarna vill, men det jag säger hade jag kunnat komma fram till, säga och stå för oavsett min personliga åsikt i frågan.

Mikael Wendt sa...

Nathaniel, jag har hela mitt liv ifrågasatt myndigheter och "auktoriteter", jag står på folkets "de svagas" sida, men det betyder inte alltid att jag delar uppfattning med majoriteten och inte heller med de som för opinion. Jag lyssnar med stor öppenhet och är mån om att försåt och sätta mig in i hur andra tänker.
Låt oss vara överens om att vi inte är överens i denna frågan. okej?

Nathaniel sa...

Absolut, Mikael. Annars skulle jag ju låta dig ta det lugnt, såhär kvällen före julafton och allt ;)

Jag har ändå en julskinka att slänga in i ugnen, så vi kanske ska sätta punkt här. Hoppas du får en trevlig jul utan bråkstakar som mig som stör!

Anonym sa...

Sverige ska inte behöva förlita sig på utländska underrättelsetjänsters information för att skydda vårt land. Att FRA-motståndarna inte är villiga att offra en mikroskopisk molekyl av sin personliga integritet visar på att de har något att dölja eller att tjäna på att behålla FRA-lagen så som den såg ut på 1940-talet...Tjuvar och pirater gillar inte FRA. De gillar inte heller IPRED. Det ser jag som ren självbevarelsedrift...

Nathaniel sa...

Anonym:
Behöver jag verkligen peka ut det faktum att du själv döljer ditt namn när du skriver din kommentar här?

Åh, om ändå FRA-lagen skyddade oss mot dumhet, då skulle nog till och med jag stödja den :)

Anonym sa...

168MOTEL,臻愛,依蝶,東楓,桂林,水漾,開漳聖王廟,天池檜谷,長青祠,仙溪,不老溫泉,城隍廟,皮影戲,荖濃溪,觀音山,中山公園,壽天宮,寶來溫泉,石洞溫泉,月世界,太陽谷,大世界,靖王墓,橋頭糖廠,大瀑布,大鬼湖,小鬼湖內門,南海紫竹寺,錫安山,雞冠山,新養女湖,旗山老街,文物館,運動公園,穎達生態農場,歷史展示區,鵝鑾鼻,高爾夫球場,保力林場,四重溪,森林遊樂區,台鳳高爾夫球,蛤板灣沙灘,沙馬基島,社頂自然公園,八大森林樂園,佳樂水,龍鑾潭,白水泉瀑布,曹公祠,竹林,岩玄華山文化院,桃源溫泉,鳳儀書院,世紀大峽谷,海洋生物館,森林遊樂區,關山落日,南灣海水浴場,後壁湖,烏石鼻海岸線,海灣風景區,國家步道,阿里史冷泉,頭城老街,澳花瀑布,石觀音寺,大溪漁港,東澳灣,溫泉公園

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv